Borštnikov program socialne aktivacije

Borštnikov program socialne aktivacije

Operacija Borštnikov program socialne aktivacije je bila izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialne aktivacije, ki ga je izvedlo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poteka med oktobrom 2019 in septembrom 2022, in sicer vzporedno v Mariboru in Slovenski Bistrici. V vsakem kraju je vključenih po petnajstih udeležencev, ki v programu sodelujejo šest mesecev, skupaj bo v treh letih vključenih 150 dolgotrajno brezposelnih oseb.

Borštnikov program socialne aktivacije sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9 prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 9.1 prednostne naložbe Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in 9.1.2 specifičnega cilja Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela.

www.eu-skladi.si