Mladi za Borštnika, Borštnik za mlade

Namen projekta "Mladi za Borštnika, Borštnik za mlade" je pridobitev kompetenc, znanja in delovnih izkušenj za brezposelne mlade, ki delujejo na področju kulture, ter jim s tem omogočiti lažjo vključitev na trg dela. Razlogi in potrebe za zaposlitev so na obeh straneh. Mladi bodo skozi zaposlitev pridobivali splošne in specifične kompetence, torej kompetence, ki so uporabne v različnih poklicih in v vsakdanjem življenju, ter tiste, ki so specifične in so povezane s strokovnim znanjem ter veščinami, ki so potrebne za opravljanje posameznega poklica. Na strani festivala so razlogi in potrebe za dodatno zaposlovanje predvsem v širitvi vsebin in s tem povečanju potrebe po delovni sili, ki ni omejena zgolj na festivalsko obdobje. Zaposleni bodo v okviru svojega dela sodelovali z večino producentov/zaposlovalcev s področja uprizoritvenih umetnosti in tako krepili tudi svoj socialni kapital, ki pri izbiri novih sodelavcev pogosto celo pretehta izobrazbo in delovne izkušnje. Zaposleni bodo vključeni v vse aktivnosti festivala in prevzeli tudi samostojno pripravo dogodkov, ker ocenjujemo, da jim bo to dajalo samozavest in jih spodbujalo k razvoju njihovih talentov.

Projekt Mladi za Borštnika, Borštnik za mlade vodita umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje Aleš Novak in Miha Marinč.

Vrednost projekta je 75.000,00 EUR, od tega 80 % sredstev prispeva Evropski socialni sklad.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.