Monika Kováčová (SK), Mária Danadová (SK)

Od telesa k materialu in nazaj

Predstavitvena delavnica za strokovne delavce

Na sporedu

01.06.2022, sreda / 10:00 / Sodni stolp
Za zaključeno skupino

Delavnica traja 1 uro 30 minut. 
Delavnica poteka v angleščini s tolmačenjem v slovenski jezik.

Voditeljici delavnice Monika Kováčová, Mária Danadová

Delavnica udeležencem posreduje pomembna znanja o uporabi principov lutkovnega, fizičnega in performativnega gledališča, kot jih v procesu ustvarjanja vključuje mednarodno uveljavljeno neodvisno slovaško gledališče Odivo, usmerjeno v simbiotično uporabo interdisciplinarnih umetniških izrazov.

Monika Kováčová je režiserka, dramaturginja in gledališka direktorica. Diplomirala je kot dramska režiserka na Akademiji umetnosti v Banski Bistrici (SK) ter študirala režijo in lutkovno gledališče na DAMU v Pragi (CZ). Opravila je tudi prakso v okviru programa Erasmus na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani.

Mária Danadová je performerka, režiserka, pedagoginja, deluje tudi kot svetovalka za gib. Diplomirala je iz lutkarstva na Akademiji za uprizoritvene umetnosti v Bratislavi (SK) in nadaljuje študij igre na Katedri za alternativno in lutkovno gledališče gledališke akademije DAMU v Pragi.

Od telesa k materialu in nazaj