Nina Kuclar Stiković

Deklica z vžigalicami

Ko se žgem, 3. del

Produkcija I. letnika študijskega programa Dramaturgija in scenske umetnosti

Na sporedu

07.06.2022, torek / 17:30 / Komorni oder

Avtobiografska adaptacija

Predstava traja 1 uro in nima odmora.

"Ker je znanstveno dokazano, da bo anksioznost v primeru bežanja pred njo zagotovo tekla za vami, naj bo to hibridno dramsko besedilo konfrontacija strahov, manifest želja, terapevtska izkušnja in slika aktualne politične atmosfere."

Režiser Bor Ravbar
Dramaturginja in oblikovalka svetlobe Nina Kuclar Stiković

Producentka Mija Špiler
Mentorica uprizoritev prof. mag. Žanina Mirčevska

Igrata 
Suzana Krevh, Mina Švajger

Omnibus Ko se žgem je sestavljen iz štirih uprizoritev dramskih oziroma gledaliških besedil študentk Mance Lipoglavšek, Nine Kuclar Stiković, Urše Majcen in Helene Šukljan, ki so nastali v okviru predmeta Temeljne tehnike dramskega pisanja pri mentorici Žanini Mirčevski. Dramska besedila se med seboj vsebinsko in slogovno zelo razlikujejo, a jih močno povezuje vsem enaka izhodiščna naloga – predelava Andersenove pravljice Deklica z vžigalicami –, ki so jo avtorice prepletle z motivi pogorelih vžigalic in sežganih deklic.

Deklica z vžigalicami <em>Foto: Nejc Žorž</em>
Foto: Nejc Žorž